Content : 

 RRB குரூப்-D மற்றும் அசிஸ்டெண்ட் லோகோ பைலட், டெக்னீசியன் பணிகளுக்கான வழிகாட்டி ………………….3

  RRB குரூப்-D தேர்விற்கான முக்கிய விவரங்கள்……6

  ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் D ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விளக்கமான விடைகளுடன் – 2013 ……………8-18

  ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் D ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விளக்கமான விடைகளுடன் –2014……….19-34

  ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் D ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விளக்கமான விடைகளுடன் – 2015……..35-50

  RRB அசிஸ்டெண்ட் லோகோ பைலட் & டெக்னிஷியன்கள் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – விடைகளுடன் – 2014…..51-61

  பொது அறிவு…………………………………………………………………..62-137

  முக்கிய தினங்கள் …………………………………………………….137-141

  இந்தியாவின் தலைசிறந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் …………….142

  மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களும் அவற்றின் விவரங்களும் …..144-149

  RRB குரூப்-D கணிதவியல் சிறப்புப் பகுதி……150-178

 

Click Here to Buy