பொருளடக்கம்

TNPSC – இந்தியப் பொருளாதாரம் & வாணிபம் பாடத்திட்டங்கள்
☆ பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் ☆ திட்டமிடலும் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களும் ☆ தேசிய வருமானம் ☆ மக்கள்தொகை ☆ வறுமையும் வறுமை ஒழிப்புத் திட்டங்களும் ☆ வேலை வாய்ப்பின்மை ☆ நில உடைமையும் நில சீர்திருத்தமும் ☆ வேளாண்மை ☆ வங்கியியல் ☆ மத்திய மாநில வருவாய்கள் ☆ தொழிற்துறை ☆ வளங்கள் ☆ பொருளாதாரத்தில் தாக்கம் செலுத்தும் முகமைகள் ☆ வெளிநாட்டு வர்த்தகம் ☆ இந்தியப் பொருளாதாரம் ஒரு பார்வை
» இரயில்வே பட்ஜெட் : 2016-17
» பொருளாதார ஆய்வறிக்கை
» மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை (பட்ஜெட்) : 2016 -2017
» தமிழக பட்ஜெட் 2016-17
» தமிழக அரசினால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய திட்டங்கள்
» தமிழக அரசு நலத்திட்டங்கள்
கொள்குறி வினா-விடைகள் (குறிப்புகளுடன்)
∞ பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் ∞ நாட்டு வருமானம் ∞ விடுதலைக்குப் பின் இந்தியப் பொருளாதாரம் ∞ மக்கள்தொகை ∞ வறுமையும் வேலைவாய்ப்பின்மையும் ∞ பொருளாதாரத் திட்டமிடுதல் ∞ வேளாண்மை ∞ தொழில்துறை ∞ வங்கியியல் ∞ பன்னாட்டு வணிகம் ∞ மனிதவள மேம்பாடு ∞ நுகர்வோர் செயல்பாட்டின் கோட்பாடு ∞ தொழில்துறையில் அரசு ∞ பல்வகை வினாக்கள் ∞ சமூக நலத்திட்டங்கள்
முந்தைய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற TNPSC ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன்
☘ TNPSC Group I ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2013
☘ TNPSC Group IV ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2013
☘ TNPSC Group II ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2013
☘ TNPSC VAO ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2014
☘ TNPSC Group II ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2014
☘ TNPSC Group I ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2014
☘ TNPSC Group IV ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2014
☘ TNPSC சென்னை உயா் நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2014
☘ TNPSC உதவி வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2015
☘ TNPSC உதவி மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2015
☘ TNPSC Group II  ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2015
☘ TNPSC தாய்-சேய் மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2015http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS