Tag: Srilanka

இலங்கைக்கு Rs. 740 கோடி இந்தியா கடனுதவி

இலங்கையில் சூரிய ஆற்றல் மூலம் எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் சுமார் Rs. 740 கோடி கடனை இந்தியா வழங்கியுள்ளது. இலங்கையில் சீனா வழங்கும் கடனுதவியின் அடிப்படையில்…