• தமிழகத்தில் போராட்டங்களும், தொழில் வளர்ச்சியும்
 • TNPSC குரூப் II – சிறப்புப் பகுதி
 • TNPSC முந்தைய தேர்வு வினாக்கள் 2017-18  (பொருளாதாரம்)
 • TNPSC ஒரிஜினல் வினாத்தாள் பகுப்பாய்வு
 • உயர் பதவி வகிப்பவர்கள்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு – ஒரு முழு பார்வை
 • இந்திய அரசியலமைப்பு – 13
 • புதிய பாடப்புத்தகத்திலிருந்து
 • சில முக்கிய வம்சங்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள்
 • அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்
 • அறிவியல் அறிவோம் -11
 • பொருளாதாரம் – வறுமை மற்றும் வேலையின்மை
 • சுருக்க வழிமுறைகள்
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
 • விருதுகள்
 • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
  • ABBREVIATIONS
 • பொது அறிவு
 • முக்ம்ய மனிதர்களும், இடங்களும்
 • மே-ஜூனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்
 • இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி – ஒரு மதிப்பீடு
 • மே-ஜூன் சுற்றுப்பயணங்கள்
 • பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
 • 2018 மே-ஜூன் ஒரு பார்வை
 • 2018 மே-ஜூனில் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டிகள் மற்றும் ஆணையங்கள்
 • 2018 மே-ஜூனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வலைதளங்கள் மற்றும் செயலிகள்    
 • 2018 மே-ஜூனில் நடைபெற்ற மாநாடு மற்றும்  கூட்டங்கள்
 • 2018 மே-ஜூனில் வெளியான  புத்தகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்
 • 2018 மே-ஜூனில் நடைபெற்ற  பயிற்சி ஒத்திகைகள்
 • முக்கிய தினங்கள்
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள் – (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)

Click Here to Buy