• பிளாஸ்டிக் மாசு – ஒரு முழுமையான பார்வை
 • நானோ டெக்னாலஜியும் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகளும்
 • நிதி ஆயோக்கின் புதிய இந்தியா@75 – யுக்தி திட்டம்
 • TNPSC Group II முதன்மைத்தேர்வு – 2019 முக்கிய அறிவுரைகள்
 • TNPSC Group I முதனிலைத் தேர்வு – வழிகாட்டித் தொடர் – 2019
 • TNPSC  வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணை – 2019
 • TNPSC  ஒரிஜினல் வினாத்தாள் பகுப்பாய்வு
 • (தமிழ்நாடு உதவி – சிறைத்துறை அலுவலர் தேர்வு)
 • பேரண்டம் மற்றும் சூரியக் குடும்பம் புதிய பாடப் புத்தகக் குறிப்புகள் தொடர்
 • பொருளாதாரம் – பாடக்குறிப்புகள்
 • அறிவியல் அறிவோம் – அணு அமைப்பு
 • உயர் பதவி வகிப்பவர்கள் – 2019 ஜனவரி
 • சுருக்க வழிமுறை – நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்
 • மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் – 360ஸ் பார்வை
 • ABBREVIATION
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
  • மாநிலம்
  • தேசம்
  • சர்வதேசம்
  • விளையாட்டு
  • பாதுகாப்பு
  • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
  • முக்கிய மனிதர்களும் இடங்களும்
  • பொருளாதாரம்
  • பொது அறிவு
  • விருதுகள்
 • 2018 முக்கிய நடவடிக்கைகள் – துறைவாரியாக
 • 2018 டிசம்பர் – 2019 ஜனவரி ஒருபார்வை
  • திட்டங்கள்
  • நியமனங்கள்
  • பயிற்சி ஒத்திகைகள்
  • குறியீட்டெண்கள் மற்றும் தரவரிசைகள்
  • மாநாடுகள் மற்றும் கூட்டங்கள்
  • கமிட்டிகள் / குழுக்கள்
  • வலைதளங்கள் / செயலிகள்
  • Books & Authors
 • முக்கிய தினங்கள்
 • விண்வெளி (விண்வெளி குறித்த சமீபத்திய நிகழ்வுகள்)
 • 2018-இல் இந்தியாவின் விஞ்ஞான சாதனைகள்
 • அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் – 2019 பிப்ரவரி
 • நடப்புக்கால நிகழ்வுகள்